CENNÍKY

Cenník služieb

Napriek dodržiavanému princípu individuálneho prístupu ku klientovi uvádzame orientačné cenníky poskytovaných služieb, resp. vzory cenových ponúk. Ceny uvedené na týchto stránkach sú orientačné. Cena každej zákazky je dohodnutá v písomnej zmluve o poskytnutí bezpečnostnej (strážnej, detektívnej alebo technickej) služby. Spoločnosť SEEN s.r.o. neuplatňuje žiadne skryté ani vopred neprekonzultované poplatky ! Každá prípadná zmena v kalkulácii je vopred dohodnutá a schválená klientom. Pri spracovaní návrhov bezpečnostných projektov sa prihliada aj na možné riziká a nepredvídateľné okolnosti, na ktoré je klient vopred upozornený. Každá prípadná zmena rozsahu poskytovanej služby (rozšírenie alebo zúženie) je písomne podchytená v dodatku zmluvy.

Pri individuálnom prístupe ku klientovi sa riadime pravidlom:

DISKRÉTNOSŤ - DOSTUPNOSŤ - SPOĽAHLIVOSŤ

 

CENNÍKY JEDNOTLIVÝCH SLUŽIEB:

Cenník technickej služby

Cenník detektívnej služby

Cenník strážnej služby

Cenník bezpečnostných fólií

Pri niektorých špeciálnych činnostiach vyžadujeme zaplatenie dohodnutej paušálnej zálohy a to po podpise zmluvy.

Ceny sú uvedené bez DPH!


Cena služby môže byť stanovená aj ako paušálna platba v dopredu dohodnutej výške za dopredu dohodnutú službu.