Cenník strážnej služby

 

Cena za jednu hodinu výkonu strážnej služby na jedného bezpečnostného pracovníka sa stanovuje v závislosti od miesta výkonu strážnej služby, miery bezpečnostného rizika, počtu bezpečnostných pracovníkov, režimu ich činnosti, charakteru obsluhy zabezpečovacích a poplachových systémov a pod.

Cena sa vždy určí individuálne podľa konkrétnych požiadaviek objednávateľa a charakteru vykonávania bezpečnostnej práce. V bezpečnostnej praxi sa ce pohybuje od cca 7,50 € do 10,00 € bez DPH na jednu hodinu výkonu služby na jedného bezpečnostného pracovníka.