Kontakt

   

SEEN s.r.o.
Jantárová cesta 1910/101
929 01 Dunajská Streda

Tel.: +421948312399

E-mail: seensro@gmail.com

IČO:      47811901

IČ DPH: SK2024101585

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava

Oddiel: Sro                                                    Vložka č.: 34578/T

Licencia na prevádzkovanie Technickej služby:   PT 000581

Licencia na prevádzkovanie Detektívnej službyPD 000080

Licencia na prevádzkovanie Strážnej služby:       PS 000852

FACEBOOK:  www.facebook.com/SEENsro