O nás

S narastajúcim počtom útokov na integritu osôb a na majetok sa zvyšujú nároky na prijímanie efektívnych ochranných opatrení. Z tohto dôvodu je našim poslaním poskytovať čo najefektívnejšiu kombináciu obranných prostriedkov s cieľom znemožniť, resp. sťažiť prístup k predmetom ochrany a v prípade ich napadnutia umožniť identifikáciu páchateľov protiprávnej činnosti.

Našou prioritou je Vaša bezpečnosť. Prednosťou našej spoločnosti je seriózny prístup, profesionalita a dlhoročná skúsenosť v oblasti bezpečnosti a to na celoštátnej a medzinárodnej úrovny, ako aj vysoká pracovitosť. Náš profesionálny tím je pripravený rýchlo a efektívne riešiť Vaše zákazky. Samozrejmosťou je individuálny prístup ku klientom, ich požiadavkám a z toho vyplývajúcich nárokom.

Ako to vlastne funguje?

Pri prvom kontakte (telefonicky, alebo e-mailom) dohodneme osobné stretnutie, na ktorom nám opíšete Vaše očakávania. Spravidla na mieste dokážeme reagovať základnými informáciami o nami navrhovaným riešením, resp. kombináciou riešení. Následne pripravíme cenovú ponuku s rozpisom navrhovaných komponentov, návrhom rozmiestnenia komponentov (nákres), prípadne navrhneme možné varianty riešení. Po zaslaní cenovej ponuky, najmä v prípade komplexnejšej ponuky môže nasledovať ďalšie stretnutie, na ktorom podrobne vysvetlíme obsah navrhovaných riešení. Samozrejme za tieto služby neplatíte. V prípade obojstrannej dohody pristupujeme k samotnej realizácii projektu a to na základe zmluvy (vo väčšine prípadov ide o zmluvu o poskytnutí technickej alebo detektívnej služby). Poskytnutie záručného servisu je pre nás samozrejmosťou!

Riadime sa heslom: "Vaša bezpečnosť - naša spokojnosť!"

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.