Ochrana osobných údajov

V rámci poskytovania komplexnej bezpečnosti Vám vypracujeme bezpečnostnú dokumentáciu v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 4 Vyhlášky ÚOOÚ SR č. 164/2013 o rozsahu dokumentácii bezpečnostných opatrení v znení V ÚOOÚ SR  č. 117/2014.

V rámci bezpečnostnej dokumentácie štandardne spracúvame:

1.    Smernicu pre dodržiavanie bezpečnosti pri spracúvaní osobných údajov – Organizačné a personálne opatrenia

2.    Vzory k smernici

a.      Záznam o poučení oprávnenej osoby,

b.      Poučenie dotknutej osoby,

c.      Zmluva s sprostredkovaní

3.    Smernicu pre dodržiavanie bezpečnosti pri spracúvaní osobných údajov – Technické opatrenia

4.    Evidencie informačného systému osobných údajov podľa § 43 zákona č. 122/2013 Z.z. 

V zákonom stanovených prípadoch spracujeme kompletný bezpečnostný projekt v rozsahu:

1.    Bezpečnostný zámer

2.    Analýzu bezpečnosti informačného systému

3.    Smernicu pre dodržiavanie bezpečnosti pri spracúvaní osobných údajovOrganizačné a personálne opatrenia

4.    Vzory k smernici

a.      Záznam o poučení oprávnenej osoby,

b.      Poučenie dotknutej osoby,

c.      Zmluva s sprostredkovaní

5.    Smernicu pre dodržiavanie bezpečnosti pri spracúvaní osobných údajov – Technické opatrenia

6.    Evidencie informačného systému osobných údajov podľa § 43 zákona č. 122/2013 Z.z.

 

V prípade potreby bezpečnostnú dokumentáciu rozšírime o:

A.     Smernicu pre dodržiavanie bezpečnosti pri spracúvaní osobných údajov – Kamerový informačný systém

B.     Bezpečnostnú smernicu - Inštrukcie a strážne pravidlá pre výkon bezpečnostnej služby pri fyzickej ochrane objektov

C.     Registratúrny poriadok

- alebo o ďalšiu bezpečnostnú dokumentáciu podľa povahy a požiadaviek zadávateľa. 

 

Cena vypracovania bezpečnostnej dokumentácie je individuálna a závisí od jej rozsahu.