Vítajte na stránkach

 

Vítame Vás na stránkach SEEN s.r.o.. Naša spoločnosť Vám ponúka len tie najkvalitnejšie služby v oblasti komplexnej bezpečnosti a zábavy.

Neváhajte a využite naše kvalitné služby. Náš profesionálny personál je vám vždy plne k dispozícii.

Našou prednosťou je neustále skvalitňovanie a vylepšovanie nami ponúkaných služieb. Dôkazom je stále rastúci počet spokojných zákazníkov.

Viac o našich službách sa dozviete v záložke: Služby

Viac o našich cenách sa dozviete v záložke: CENNÍKY

KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Pri právnickej osobe sa v zmysle zákona č. 52/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. novembra 2018 do obchodného registra zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod !

Pre subjekty už zapísané v obchodnom registri, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mať zapísané údaje o konečných užívateľoch výhod v obchodnom registri, je v zákone upravené prechodné obdobie štrnástich mesiacov (od 1. novembra 2018 do 31. decembra 2019), do ktorého si musia tieto údaje zapísať (podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi)!

Pre viac informácií kliknite sem: KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

 

V rámci poskytovania služieb komplexnej bezpečnosti Vám vypracujeme aj 

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov !!!

 
Nariadenie EU parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov platné od 25.05.2016 účinné od 25.05.2018 (ruší smernicu 95/46/ES)
Smernica EU parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov účinné od 25.05.2018 (ruší smernicu 2008/977/SVV)
Zákon NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinný od 25.05.2018 (ruší zákon č. 122/2013 Z.z.)

 

V prípade záujmu nás kontaktujte na adrese: Kontakt

Prostredníctvom našich partnerov Vám radi zabezpečíme tiež služby v oblasti stavebníctva, leasingu profesionálnych zamestnancov a iné služby.

Nájdete nás aj na Facebooku:  www.facebook.com/SEENsro

 

Váš tím