Novinky


Sme hrdi na to, že sme mali tú česť byť súčasťou skvelého projektu nášho dodávateľa TSS GROUP, a.s. pod názvom: "Podporujme bezpečie". V rámci projektu dodávateľ bezodplatne dodal a naša spoločnosť bezodplatne nainštalovala kamerové systémy v Špeciálnej základnej škole v Dunajskej Strede a v Materskej škole na Rybnom trhu v Dunajskej Strede.