Technická služba   

Nosnou oblasťou ponúkaných služieb je technická služba.

Našim cieľom je spokojnosť a najmä bezpečnosť našich klientov. Zverte sa nám s Vašimi obavami a mi Vám navrhneme na mieru šité riešenia. Náš tím má skúsenosti v spracovaní návrhov a bezpečnostných projektov odrážajúcich požiadavky investora, montáže a v prípade potreby aj údržby bezpečnostných systémov. Pri zabezpečovaní technickej služby navrhujeme riešenia

  • Kamerovými systémami - IP alebo HDCVI kamery zn. DAHUA, AVIGILON a iné 
  • Elektrických zabezpečovacích systémov (najmä zn. Satel a Jablotron) - v rámci ktorých ponúkame aj riešenia tzv. Inteligentného domu 
  • Špeciálne: Infrazábrany + mikrovlnné zábrany, rampy ovládané kamerami a pod.
  • Prístupových, dochádzkových a komunikačných systémov (turnikety, kartové čítačky, intercomy, .....) lokálne a/alebo cez sieť
  • a iných prvkov zo širokej škály technickej bezpečnosti - vrátane kombinácie uvedených riešení.

Klientom ponúkame individuálny, no najmä diskrétny a profesionálny prístup.

Naša spoločnosť chápe technickú službu ako integrovanú súčasť komplexnej bezpečnosti. Z tohto dôvodu sa návrhy a projektovanie nezužujú len na technické zabezpečovacie systémy, ale tam, kde je to vhodné, navrhujeme doplnenie ďalšími mechanackými zábrannými prostriedkami, pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany, prípadne doplnenie strážnou alebo detektívnou službou.

Pri spracovaní návrhov a projektov je najväčší dôraz kladený na požiadavky klienta, jeho predstavy a možnosti. V prípade, ak klient už disponuje starším zabezpečovacím systémom, našou snahou nie je vyradiť funkčný systém, ale vhodne navrhnúť jeho doplnenie, rozšírenie, resp. pripojenie do novej bezpečnostnej štruktúry.

V prípade požiadavky klienta zabezpečíme nepretržité, alebo časovo upresnené stráženie objektu strážnou službou (fyzická ochrana), resp. skryté monitorovanie okolia objektu za využitia detektívnej služby.

V rámci poskytovania technickej služby je samozrejmosťou poskytovanie záručného a pozáručného servizu a revízií. V prípade poruchy zabezpečíme opravu, resp. výmenu poškodeného dielu tak, aby zabezpečovací systém bol plne funkčný a to tým spôsobom, že poškodený, alebo nefunkčný diel nahradíme dočasne iným, a to aj počas doby, pokiaľ je poškodený alebo nefunkčný diel v záručnej (pozáručnej) oprave .

Výjazd po obdržaní oznámenia poruchy realizujeme štandardne do 7 dní od nahlásenia. Poskytujeme však aj možnosť výjazdu do 24 hod. od prijatia oznámenia o poruche, resp. nefunkčnosti zariadenia.

Naše motto je:

Vaša bezpečnosť - naša spokojnosť !