Strážna služba

Cena za jednu hodinu výkonu strážnej služby na jedného bezpečnostného pracovníka sa stanovuje v závislosti od miesta výkonu strážnej služby, miery bezpečnostného rizika, počtu bezpečnostných pracovníkov, režimu ich činnosti, charakteru obsluhy zabezpečovacích a poplachových systémov a pod. 

Cena sa vždy určí individuálne podľa konkrétnych požiadaviek objednávateľa a charakteru vykonávania bezpečnostnej práce. V bezpečnostnej praxi sa cena pohybuje od cca 9,50 € do 12,00 € bez DPH na jednu hodinu výkonu služby na jedného bezpečnostného pracovníka.