Ochrana osobných údajov a zápis konečného užívateľa výhod

30.10.2020

Viac, ako 150 dokumentácií GDPR bolo vypracovaných, odovzdaných, preškolených, prevádzkovatelia sú pripravení uplatňovať nové pravidlá.

Zrealizovali sme tiež desiatky zápisov konečných užívateľov výhod do príslušných obchodných registrov okresných súdov v súlade so zákonom. 

Ak neviete, či sa to týka aj Vás: