Rozšírili sme poskytovanie bezpečnostných služieb o STRÁŽNU SLUŽBU!

05.04.2017

S cieľom skvalitnenia poskytovaných bezpečnostných služieb, spoločnosť SEEN s.r.o. rozšírila svoj predmet podnikania o prevádzkovanie Strážnej služby, ktorú od 05.04.2017 poskytuje na základe licencie, udelenej Krajským riaditeľstvom PZ v Trnave pod č. PS 000852.